خيريه مردم نهاد رهروان سرشت انديش

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع فعالیت ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ اهداف جمعیت عبارتند از: الف : کلیات : اهداف جمعیت در راستای ترویج و توسعه: 1ـ سنن و شعائر متفکرانه مبتنی بر معرفت خداشناسی، خود شناسی و معرفت شناسی 2ـ آموزش مکارم اخلاق و اخلاق محوری در جامعه 3ـ درست اندیشیدن و اعتلای اذهان بر اساس تعقل و تفکر (و همچنین عبادت با فکر) 4 ـ تحقیق و پژوهش و مطالعه و به عرصه ظهور رساندن 5 ـ تضارب آراء و نقد و نظر در حوزه فکری و گفتمان بدور از تشویش و تخریب 6 ـ فرهنگ خود ساختگی و ساده زیستی و جایگزینی آرامش به جای آسایش 7 ـ تشکیل و تحکیم خانواده و بهسازی خانواده بعنوان پایه ریز اصلی جامعه 8ـ ادای تعهدات کوچک و بزرگ بعنوان پایه ریزی ایجاد تعهد و وظیفه شناسی 9ـ شناخت وجودی برای رسیدن به جایگاه شاخص انسانی 10ـ خود باوری و پایه ریزی کلیه امور بر اساس علم متعهد و ایجاد نو آوری مثبت با توجه به جایگاه انسان 11ـ ایجاد شرایط رشد و توسعه با توجه به آفرینش طبیعی انسان و حفظ ساختار نظام آفرینش 12ـ احترام به سنت های قومی شاخص و توسعه سنن سازنده و جدا سازی خرافه و توهم از آن 13ـ ایجاد جامعه شاد و سالم همراه با احترام و درک متقابل و همیاری بین افراد جامعه 14ـ ارائه معیارهای واقعی و صحیح در حوزه های هنری، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی. 15 ـ همکاری و مودت در بین اهالی جامعه از جمله نخبگان، مدعیان علوم و صنعت و هنر و دیگر اقشار جامعه 16ـ درست استفاده کردن از توانایی های انسان 17 ـ رشد مهارت های زندگی فردی و اجتماعی بر اساس فرهنگ مذهبی و ملی ب: روش اجرای هدف: 1ـ سعی در ایجاد بستری مناسب جهت حل و فصل ریشه ای مشکلات خانوادگی و ارتباطات بین افراد خانواده و جامعه 2ـ تحقیق و پژوهش درخصوص آسیب های اجتماعی و اختلافات حاصل از تجاوز به حقوق دیگران و یا عدم شناخت حقوقی مدنی در کلیه امور و ارائه الگو و راهکارهای مناسب و همکاری و ارائه خدمات در این خصوص 3ـ پیگیری حقوق افراد صدمه دیده ناشی از آسیب های اجتماعی بصورت قانونی و از طریق کانال های واجد شرایط 4ـ سعی و تلاش از طریق تاسیس مراکزی جهت اصلاح و ترمیم آسیب های اجتماعی 5 ـ تاسیس مراکز پژوهشی الگو دهنده جهت پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و فردی 6 ـ ایجاد فضای مجازی درخصوص کلیه اهداف 7ـ برگزاری نشست های فرهنگی و آموزشی مختلف در تمامی سنین برای اقشار جامعه با حضور اساتید مجرب در حوزه های مرتبط 8 ـ همکاری و ارائه خدمات مرتبط با نهادها و مراکز فرهنگی و موسسات دولتی و غیر دولتی 9 ـ تاسیس مراکزی جهت ایجاد شرایط صلح و سازش در بین افراد معارض نسبت به همدیگر و همکاری با ادارات دولتی مرتبط 10ـ تدوین و انتشار مباحث و فعالیت ها در قالب کتاب و نشریات و جزوات و کلیه مواردی که بموضوع اهداف جمعیت مرتبط می باشد، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی