خيريه مريدان حضرت سيد الشهداء ع اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایت مادی و معنوی از نیازمندان جامعه بر اساس اساسنامه 2 فراهم نمودن تسهیلات جهت رشد فرهنگی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی جامعه هدف 3 تامین هزینه‌های مادی و معنوی در حوزه‌های اجتماعی بهداشتی آموزشی جامعه هدف (با مجوز از سازمانهای مربوطه)

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی