خيريه مسجد آيت اله رضوي ره کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک وحمایت مادی ومعنوی از نیازمندان ومستمندان وایتام ب : روش اجرای هدف جذب مشارکت‌های مردمی با فراهم نمودن بستر لازم پرداخت اجاره زمین موقوفه برای روشنایی ومخارج وغیره مسجد آیت اله رضوی ره درآمد ساختمان مساعدت وکمک هزینه ازدواج ومعیشت و تحصیل ایتام امامین جماعت مسجد آیت اله رضوی در همه دوره عضو هیات مدیره خواهد_بود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی