خيريه مسجد قبا ويلاشهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری کمکهای مردمی وتوزیع آن بین خانواده‌های نیازمند. روش اجرای هدف: شناسایی خانواده‌های نیازمند از طریق خود اظهاری خانواده‌ها و سپس تحقیق و بررسی و تایید جهت پرداخت کمکهای جمع آوری شده از محل نذورات مردم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی