خيريه مهرورزان اميد وادقان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان با هدف نوانمندسازی مال و فرهنگی و کارآفرینی از طریق ایجاد اشتغال ب: روش اجرای هدف) احداث کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال از قبیل قالی بافی، خیاطی و (بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی، آموزشی، خدماتی و امثالهم که نیاز به اخذ مجوز از سایر دستگاههای دولتی ذی ربط دارد حسب مورد اخذ مجوز از مراجع مذکور الزامی می باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی