خيريه مهر آفرين تيران

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - تیران و کرون -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان (تامین امرا معاش). ایجاد اتاق فکر جهت فراهم نمودن فرصت‌های شغلی برا افراد نیازمند و فاقد شغل (همفکری و ارائه راهکار جهت ایجاد اشتغال برای افراد بی بضاعت و بدون شغل) روش اجرای هدف: شناسایی و هماهنگی با خیرین برای تقویت در امور خیریه. حمایت در ایجاد بنگاههای زود بازده باهمکاری افراد خیر و افراد تحت پوشش. استفاده از درامدهای حمایتی جهت کمک به اهداف

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی