خيريه مهر امام جعفر صادق ع استان اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تهیه سبد های کالا برای اعضای نیازمند به صورت 3 ماهه. ـ کمک هایی برای ارتقای علمی اعضاء خانواده افراد بی بضاعت. ـ تامین نیازهای اساسی افراد بی بضاعت. ـ هماهنگی با متمکنین در تامین نیازهای خیریه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
32 مشاهده
0 متقاضی