خيريه ميثاق با خدا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات کمک به تهیه ی دارو های بیماران مستمند و همچنین سایر اقلام و تجهیزات مورد نیاز (تجهیزات پزشکی خانگی،کالای مصرفی پزشکی،تجهیزات ارتوپدی و حرکتی کاهش نگرانی خانواده ی بیماران مستمند در جهت تهیه ی دارو پیگیری روند بهبودی بیماران مستمند ایجاد امکانات رفاهی به منظور ایجاد فضای سبز مناسب و اسکان جهت بهبود روحیه و آرامش روانی بیمار و خانواده اش ب : روش اجرای هدف تأمین هزینه ها از طریق مشارکت های داوطلبانه ی مردمی تأمین هزینه ها از محل سپرده گذاری در بانک های معتبر و رسمی عقد قرارداد با سازمان ها، ادارات، هلال احمر، کمیته امداد،بهزیستی ،دارو خانه ها ، باشگاه های ورزشی، کلینیک های مشاوره ای و تغزیه ای و خیریه های سطح شهرستان ،استان یا کشور استفاده از پتانسیل پزشکان، پرستاران،مشاوران،مراکز درمانی، بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی تأسیس واحد تولیدی و دریافت مجوز های مربوطه به منظور جذب و به کار گیری مستمندان بیکار و تأمین هزینه های مؤسسه استفاده از تسهیلات بانکی جهت ایجاد کار تولیدی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی