خيريه ميثم تمار جي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به مستضعفین از جمله: اکرام و اطعام ایتام و مساکین، خانواده‌های بی سرپرست، معلولین، سالمندان و بیماران مستمند 2 – شناسایی و حمایت از خانواده‌های دارای سرپرست از کارافتاده و ایجاد زمینه‌های خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار 3 – شناسایی و حمایت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و قرار دادن حامی برای آنها و شناسایی استعدادهای درخشان محروم و فراهم کردن زمینه‌های رشد و تعالی آنها ب) روش اجرای هدف: بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه یزی و اجرایی کردن اهداف – شناسایی خانواده‌ها و افراد بی بضاعت و نیازمند و برقراری ارتباط با آنها به منظور خدمت رسانی – شناسایی وهماهنگی با خیرین برای سرمایه گذاری در موارد مطرح شده از سوی هیات مدیره – ایجاد همکاری باسازمان‌ها و ارگانهای خصوصی و دولتی برای در اختیار گذاشتن منابع و امکانات در جهت امورعام المنفعه – بررسی موانع ومشکلات نیازمندان و تلاش برای رفع آنها – ایجاد پایگاه هایی برای جمع آوری کمک‌های مردمی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی