خيريه ميلاد نور عجم

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - چادگان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شرکت در مجالس و مراسمات از طریق اهدای دسته گل و تاج گل و ظروف و غیره در جهت جلوگیری از خروج پول از روستا و صرف آن بصورت خیریه برای اهالی 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی