خيريه مکتب الرضا ع فولادشهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات امور خیریه و کمک به ایتام ، نیازمندان ، سالمندان، بیماران (بانوان) تلاش در راستای مهارت آموزی به نیازمندان کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی نیازمندان کمک به بیماران نیازمند ، بیماران خاص و معلولان با هماهنگی مرجع صدور پروانه و دستگاه حمایتی کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان طلاب و دانش آموزان و کمک به تامین پوشاک نیازمندان با هماهنگی مرجع صدور پروانه و دستگاه حمایتی کمک به هزینه های عمرانی تاسیساتی و فرهنگی مساجد حسینیه ها و ساخت و تعمیرات مسکن نیازمندان وبلایای طبیعی با هماهنگی مرجع صدور پروانه و دستگاه حمایتی کمک به زایران نیازمند به اماکن مقدس و کمک به انجام امور فرهنگی در مساجد و برگزاری اردوی سیاحتی نیازمندان به اماکن مقدس با هماهنگی مرجع صدور پروانه و دستگاه حمایتی کمک ومشارکت با دستگاههای اداری به ویژه دستگاههای حمایتی و امدادی و قرض الحسنه ها و بانک ها در راستای خیریه فراهم کردن بستر مهارت آموزی اشتغال و کارآفرین جهت جامعه هدف از قبیل بازار روز مشاغل خانگی با هماهنگی ومجوز از مراجع مربوطه ب: روش اجرای هدف جذب عضو ومشارکت اعضاء دریافت کمک از طریق اعضاءکمک مالی مردمی و همچنین از محل توزیع تاج گل صندوق صدقات جمع آوری زکات فطریه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی