خيريه نبوت طالخونچه

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مساعدت در زمینه کمک به نیازمندان و فقرا، دریافت کمک ها و نذورات و صدقات مردم و پرداخت به افراد نیازمند محلی، تهیه جهیزیه برای زوج های نیازمند بصورت بلاعوض، کمک به دانش آموزان نیازمند و تهیه وسایل آموزشی برای آنها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی