خيريه نبي اکرم ايثار اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

هدف خیریه آزادگان کمک رسانی و حمایت فرهنگی و مادی از محرومین و خانواده‌های افراد بی بضاعت و راهنمایی و آموزش آنان است . ب : روش اجرایی هدف : برای رسیدن به هدف خدمت رسانی از روش‌های زیر بهره می‌گیرد ، برگزاری جلسات و کلاس ، دعوت از متخصصان حوضه فرهنگ ، سمینار ، بزرگداشت مناسبت‌ها و رویداد‌ها و نشست‌های فرهنگی از شیوه‌های اجرای هدف می‌باشد . حضور اعضا در جلسات باعث همدلی و همفکری و همکاری بیشتر بین اعضای این خیریه می‌باشد . جهت رفع مشکلات فرهنگی و حمایتی از اعضاء نیازمند ایجاد کمیته خاص می‌باشد تا از دانش آموزان و دانشجویان نیازمند با جذب مساعدت‌های خیرین و رساندن کمک به آنها به نیازمندان واقعی رسیدگی نماید .

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی