خيريه نجواي جاويد مهرباني روستاي روران

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 حمایت از خانواده های نیازمند وبی بضاعت ـ پشتیبانی و حمایت از زنان سرپرست خانوار ـ حمایت وتحت پوشش قراردادن دانش آموزان و دانشجویان نیازمند ـ تلاش درجهت تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند = انجام برنامه های فرهنگی برای جوانان دختر وپسر یتیم و یابد سرپرست ـ حمایت وپشتیبانی و زمینه سازی ایجاد اشتغال برای افراد ناتوان جسمی وحرکتی و بیکاران مفرط ـ جلب وجذب کمک ها ومشارکت های مردمی جهت تحقق اهداف خیریه ب: روش اجرای هدف روش های اجرایی برای تحقق هریک از اهداف بیان شده به شرح ذیل می باشد ـ رایزنی با نظام بانکی و قرض الحسنه ها برای اخذ و اعطای تسیلات مناسب و وام های کم بهره ـ استفاده از آموزگاران و مربیان لازم جهت تقویت بنیه درس ایشان برپایی کلاس های فوق العاده درسی وتقویت حافظه انان و شناخت استعدادهای آنان ومعرفی به مراجع ذیصلاح دولتی وخصوصی ـ انجام اردو های سیاحتی و زیارتی برای فرزندان یتیم ـ شناسایی استعدادهای لازم در افرادمذکور و سوق دادن آنان به کارآفرینی در زمینه مهارت موجود در ایشان، توسعه ومعرفی مشاغل خانگی و صنایع خانگی جهت اشتغال پایدار ـ ساماندهی و شناسایی خیرین محلی و بومی و استانی و تلاش جهت جذب منابع مالی و غیر مالی ایشان ـ ایجاد دفتر مناسب جهت صدور قبض

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی