خيريه نهال مهرباني

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات این موسسه یک نهاد خیریه عام المنفعه است که به منظور انجام امور غیرانتفاعی عام المنفعه بنیان گذاری گردیده و منحصرا متضمن اموری چون کمک به مستضعفان ایجاد اشتغال تسهیل در ازدواج تعلیم و تربیت و آموزش های مذهبی، فعالیت در امور فرهنگی امور فرهنگی و آموزشی و مذهبی: انجام اقداماتی که متضمن توسعه فرهنگ اسلامی، تربیتی جامعه بوده از طریق ارائه کمکهای نقدی و غیرتقدی به مددجویان نیازمند و مراکزی که در این راستا اقدام می نمایند. امور ایتام و مستمندان ایجاد بانک جامع اطلاعات ایتام، مستمندان، دانش آموزان بی بضاعت، سادات فقیر، زنان بی سرپرست و زندانیان بی پناه جهت شناخت انواع نیازها و اولویت بندی به منظور تحت پوشش قرار دادن آنها در طول سال از لحاظ حمایت های مالی، فرهنگی، مذهبی و ایجاد فرهنگ خودکفایی و خود اتکایی بین مددجویان از طریق اشتغال و در اختیار گزاردن سرمایه های اندک. امور رفاه و تعاون عمومی: انجام هرگونه اقدامی که متضمن خیر و رفاه عامه بوده و همچنین انجام کلیه امور غیرانتفاعی عام المنفعه که با عث توسعه فرهنگ، مذهب، تربیت و بهداشت و درمان نیازمندان و مستمندان باشد. امور اشتغال زایی و خود اتکایی: انجام هرگونه اقدامی که باعث ایجاد و اشتغال و خوداتکایی و عزت نفس مددجویان شود، از قبیل ایجاد اشتغال گروهی و تهیه لوازم اشتغال و غیره… امور ازدواج: انجام هرگونه اقدامی که باعث ایجاد ازدواج آسان شود از قبیل: تهیه جهیزیه، مکان زندگی مناسب و غیره ب: روش اجرای هدف به کار گیری نیروهای متعدد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف شناسایی خانواده ها و افراد بی بضاعت و نیازمند و برقراری ارتباط با انها به منظور خدمات رسانی شناسایی و هماهنگی با خیرین برای سرمایه گزاری در موارد مطرح شده از سوی هیأت مدیره ایجاد همکاری با سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی برای در اختیار گذاشتن منابع و امکانات در جهت امور عام المنفعه بررسی موانع و مشکلات نیازمندان و تلاش برای رفع آنها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
36 مشاهده
0 متقاضی