خيريه نور علي نور اردستان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات کمک به افراد بی بضاعت ، تهیه جهیزیه ، کمک به ایجاد اشتغال ، کمک و دستگیری از مستمندان و نیازمندان کمک به تهیه و تکمیل جهیزیه دختران بی بضاعت کمک به جوانان مستعد و علاقه مند در جهت ادامه تحصیل کمک به جوانانی که با وجود برگزاری مراسم اولیه ازدواج ، توان شروع زندگی مشترک را ندارند کمک به ایجاد کارهای موقت برای رفع نیازهای افراد مستمند ایجاد اشتغال برای جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و مشاوره‌ای همکاری با سایر نهادها و سازمانها علی الخصوص سازمان بهزیستی و کمیته امداد در جهت کمک به مردم کم در آمد ، محروم و بی بضاعت توزیع بسته‌های ارزاق ب : روش اجرای هدف دعوت از مسئولین شهری برای همکاری و کمک به رسیدن به اهداف خیریه انجام فعالیت‌های ترویجی و کمک دانشجویان و فارغ التحصیلان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی