خيريه هل اتي استان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع فعالیت زیر بمنزله اخذ و صدور مجوز فعالیت نمی باشد. کمک و حمایت از خانواده ها و افراد بی بضاعت و ایتام، کمک به امر حمایت و خرید جهیزیه و هزینه های مرتبط برای نیازمندان، فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و هزینه های تحصیلی به خانواده های نیازمند، فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند، فعالیت در جهت خرید و تامین مواد غذایی، ارزاق و پوشاک، ارایه تسهیلات نقدی بلاعوض ضروری به خانواده های تحت پوشش. پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی