خيريه همدلي هنر دوستان نجف آباد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام امور فرهنگی و هنری عام المنفعه برای خیریه‌ها و موسسات توانبخشی و عموم مردم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
57 مشاهده
0 متقاضی