خيريه همدل و همزبان ام ليلا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات حمایت از کودکان و نوجوانان و زنان بد سرپرست و بی سر پرست و اسیب های اجتماعی و فرهنگی ب:روش اجرای هدف برگزاری همایش ها و جشن هاو سمینار ها مراسمات مذهبی در راستای اصول خیریه 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی