خيريه همياران شريف اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت و بسترسازی جهت آموزش و تحصیل کودکان بی بضاعت و بسترسازی مناسب برای اشتغال جوانان و به تبع آن جلوگیری از وقوع جرائم و اعتیاد و طلاق و شناسایی و حمایت از خانواده‌های مستمند و زنان بی سرپرست و تهیه کالاهای ضروری موردنیاز آنها و توزیع آن در بین آنها برگزاری سمیناروهمایش وکنفرانس وجلب نظرخیرین ومعتمدین ایجادبستروزمینه‌های اشتغالزایی وکسب درآمدبرای مستمندان . مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی