خيريه وفاق سادات

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک مالی به سادات معزز نیازمند ، همچنین کمک مالی به سایر اقشار نیازمند کمک ، ضمنا درصورت ضرورت با تشخیص و تایید هیات امنا میتوان در امورات:تبلیعات اسلامی، تهیه جهیزیه زوجهای جوان، پرداخت هزینه درمان افراد نیازمند و هرگونه اقدام مفیدی که دارای نفع عمومی بوده و منع قانونی نداشته باشد نیز اقدام و فعالیت نمود افتتاح حساب نزد یکی از بانک های کشور، توزیع فرم های میزان کمک ماهیانه بین اعضای هیات های مذهبی منطقه وعضو گیری و در نهایت جمع آوری کمک های مالی اعضا وخیرین محترم و انجام هزینه بر اساس اهداف موسسه و اطلاع رسانی سالیانه به آنها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی