خيريه ولايت کوثر هدايت

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک و مساعدت به خانواده‌های آسیب پذیر از نظر اجتماعی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی 2 کمک به نشر و ترویج برنامه‌های فرهنگی برای جوانان محل 3 کمک به خانواده‌های بیمار و صعب العلاج 4 تامین هزینه‌های درمانی و خرید تجهیزات و وسایل بیماران نیازمند ب: روش اجرای هدف 1 آموزش برای شناخت خانواده‌های مستمند و نیازمند در محل تاسیس خیریه 2 تشکیل کارگاه آموزش برای نشر و ترویج برنامه‌های فرهنگی جوانان 3 کمک برای تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای درمان بیماران نیازمند 4 تهیه وسایل آموزشی با توجه به تکنولوژی روز برای آگاهی مندی مستمندان –کلیه خدمات به صورت بلاعوض می‌باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی