خيريه و پيشگيري از اعتياد ياران مهر مبارکه

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 پیشگیری از اعتیاد، ب) روش اجرای هدف پیشگیری از اعتیاد در قالب آموزش و برگزاری کارگاهای آموزشی مهارت‌های زندگی، ج) شرایط عضویت علاقمندان به ارتقاء ارتباطات اجتماعی آموزش در حیطه ارتقاء سلامت افزایش سرمایه‌های اجتماعی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
88 مشاهده
0 متقاضی