خيريه ياران غدير اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقاء فرهنگ و سلامت روحی و روانی سطح جامعه 2 پاسخگوئی به نیازهای فرهنگی و ارتقاء سلامت 3 پاسخگوئی به نیازهای اقتصادی مردم عمدتا نمازگزاران و اعضای فرهنگی مسجد 4 رسیدگی به امور خانواده‌های بی بضاعت اعم از امور تحصیلی، ازدواج، امور پژوهشی، دارو و درمان و نیز ترویج امور فرهنگی، اجتماعی و آبادانی مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد امیر المومنین (ع) 5 ایجاد مراکز مشاوره با رویکرد دینی 6 شناسایی و ساماندهی خانواده‌های نیازمند و اقشار کم بضاعت 7 حضور فعالانه مسجد امیر المومنین (ع) در امور خیریه 8 تامین نیازهای کانون مولای متقیان مسجد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی