خيريه ياران مهربان سبز

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

یجاد فرصتهای اشتغال برای زنان سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل آنها حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانواده از طریق ارایه کمکهای مالی و غیر مالی کمک به امر ازدواج جوانان و ترویج فرهنگ ازدواج برای افراد تحت پوشش، تحت پوشش و حمایت قرار دادن کودکان نوجوانان و جوانان علاقمند به تحصیل که بعلت عدم داشتن توانایی مالی از این نعمت بی بهره هستند و یا برای ادامه تحصیل در مضیقه هستند از طریق کمکهای نقدی یا غیر نقدی کمک به افراد تحت پوشش که از نظر دسترسی به دارو و درمان از نظر مالی در مضیقه هستند ارتقای سطح فرهنگ و بهداشت و درمان خانواده های تحت پوشش کمک در امر تهیه جهیزیه برای جوانان تحت پوشش

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی