خيريه پايان کارتن خوابي اميد

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مادی و معنوی و درمانی و آموزشی از افراد بی بضاعت و متکدیان و کارتن خوابها و معتادین و زنان بی پناه و کودکان کاروبدون سرپرست و بد سرپرست وابن السبیل و زندانیان و بیماران مستمند. پیشگیری از انواع آسیبهای اجتماعی ب: روش اجرای هدف. تامین هزینه‌های زندگی و درمانی و آموزشی و پزشکی جامعه هدف. برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی و برنامه‌های نشاط اجتماعی و فرهنگی ومهارت آموزی و افزایش توانمندیهای فردی و اجتماعی. استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی و تهیه کتاب و جزوه وفیلم در راستای اهداف انجمن. قبول تولیت موقوفه و حبس در مواردیکه نیت واقفین مطابق نیات انجمن باشد. برپایی بازارچه‌های خیریه باکمک وهمیاری تولیدکنندگان و کسبه و دیگر توانمندان علاقمند. ارتباط با ادارات وسازمانهاونهادها و ارگانهای فرهنگی و اجرایی عمومی و خصوصی و خیریه‌ها و سازمانهای بین المللی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی