خيريه پرواز قاصدک ها زنده رود

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت از کودکان بی سرپرست و توانمندسازی آنها ب)روشهای اجرای هدف مراجعه به محل سکونت کودکان ایتام، تک سرپرست،بدسرپرست و انجام مصاحبه حضوری به صورت تخصصی باآنها و تشکیل پرونده مددجویی و ثبت و ضبط اطلاعات موردنیاز جهت انجام حمایت های مذکوربه ترتیب الویت نیازهای این کودکان برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه جلوگیری ازآسیب های اجتماعی ، آموزش قران و مفاهیم دینی، بهبود روابط اجتماعی صحیح، افزایش اعتماد به نفس، آشنایی با مشاغل و مهارت آموزی برای کودکان بی سرپرست ثبت اطلاعات پرسنلی کودکان مذکور در برنامه های رایانه ای مخصوص،ثبت اطلاعات ولی یا قیم کودکان مذکور در برنامه رایانه ای، ثبت آخرین وضعیت سکونت، تحصیل و نیازهای هرکودک، ثبت شماره های تماس و آدرس هرکودک تحت حمایت، اختصاص کدشناسایی برای هرکودک تهیه و انتشار ماهنامه ای از اجرایی شدن اهداف و نحوه حمایت ازکودکان بی سرپرست دراین موسسه شامل انواع حمایت های صورت گرفته درآن ماه با تصاویر مربوطه و اعلام گزارش عملکرد ماهیانه برای حامیان موسسه، انتشار ماهنامه مذکور در وبسایت رسمی حمایت از کودکان بی سرپرست،بدسرپرست، تک سرپرست،ایتام،کودکان طلاق که شامل 1.حمایت های مالی و کالایی2.حمایت های آموزشی.3.حمایت های خدماتی4.حمایت های عاطفی و روانی5. حمایت های دارویی و درمانی کاملا رایگان برای این کودکان است. تبصره: چنانچه انجام موضوع فعالیت یا تحقق روش اجرای هدف مندرج در ماده 9 نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد،

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی