خيريه پشتيبان نيازمندان بهارستان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات، کمک به افراد بی بضاعت و نیازمند ونکی های شهرستان اصفهان. ب : روش اجرای هدف، تلاش برای جمع آوری کمک های خیرین و شناسایی نیازمندان و اعطای وام بلاعوض به آن ها.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی