خيريه پيام آوران ژن سپيد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات آموزشی در زمینه‌های پیشگیری از معلولیت ژنتیکی و غیر ژنتیکی 2 – ارائه خدمات شناسایی، تشخیص و پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی و غیر ژنتیکی 3 – ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به جامعه معلولین و خانواده آن‌ها 4 – ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و توانبخشی به معلولین و نیازمندان 5 – ارائه خدمات تشخیص، تعیین نوع و شدت معلولیت در معلولین 6 – ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های معلولین و نیازمندان 7 – ارائه خدمات کمک هزینه‌های تشخیصی، پیشگیری و درمان، به معلولین و نیازمندان و خانواده‌های ارجاعی مراکز ژنتیکی 8 – ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای و مددکاری به معلولین و خانواده‌های آن‌ها 9 – ارائه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی به معلولین ژنتیکی و غیر ژنتیکی و خانواده‌های آن‌ها 10 – غرباگری نوزادان از بدو تولد در مورد بیماری هایی که با تشخیص زودهنگام می‌توان از بروز معلولین پیشگیری کرد. 11 – ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در موارد باروری و ناباروری 12 – ارائه آموزش‌های مهارت زندگی به زوج‌ها، دانش آموزان، دانشجویان، معلولین و پیس دبستانی‌ها و غیره 13 – بررسی اپیدمی معلولیت‌ها در جمعیت تحت پوشش

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی