خيريه پيروان حضرت خديجه کبري س اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک به ازدواج جوانان نیازمند تحت پوشش؛ پرداخت کمکهای بلاعوض به نیازمندان نیازمند تحت تحت پوشش و کمک به ایتام و کودکان بی سرپرست. ایجاد موسسات پزشکی و پیراپزشکی و ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص برابر مصوبات وزارت بهداشت و درمان. توانمندسازی و اشتغال نیازمندان تحت پوشش. پرداخت کمکهای مالی برای تامین مسکن نیازمندان تحت پوشش. کمک به خانواده زندانیان، خانواده افراد مبتلا به اعتیاد و مواد مخدر و قشر آسیب پذیر جامعه در جرائم غیرعمدی. انجام امور مذهبی فرهنگی هنری اعم از چاپ کتاب؛ مجله؛ برگزاری سمینارها و جشنواره‌های هنری؛ برگزاری دوره‌های مهارتهای زندگی. دائر نمودن مراکز ورزشی در خصوص امور جوانان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی