خيريه چشمه زلال حضرت زهرا س محمد طاهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات تحت پوشش قرار دادن زنان بی سرپرست یا بد سرپرست تحت پوشش قرار دادن افراد از کار افتاده که هیچگونه درامدی ندارند تهیه جهیزیه برای زوجهای بی ضاعت ب : روش اجرای هدف از طریق افراد خیر و متمول برگزاری همایش ها جشنواره ها و مشارکت ها ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی