خيريه چهارده معصوم ع شهر کرکوند

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: کلیات: 1 انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و خیریه برای طبقات محروم و مستمند و اقشار کم در آمد با تصویب هیئت مدیره. 2 حمایت و کمک مالی به دانش آموزان ودانشجویان مستعد و بی بضاعت جهت ادامه تحصیلات در مقاطع مختلف با تصویب هیئت مدیره. 3 تشکیل کلاس‌های آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری جهت دانش پژوهان بی بضاعت درصورت اخذ مجوز خاص از مراجع مربوطه. 4 کمک به اشتغال زایی در حد امکان و ایجاد فرصتهای شغلی با تعامل با ادارات وارگانها ونهاد‌ها ومراکز کاریابی وخیرین در حد بضاعت وفق مصوبات هیئت مدیره. 5 مراقبت و پرورش و حمایت‌های معنوی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی کودکان و نوباوگان بی بضاعت و مستمند در جهت حفظ و صیانت از حقوق وکرامت آن‌ها. 6 کمک به بیماران جسمی، روحی و روانی و شرایط رشد وبالندگی نیازمندان با تصویب هیئت مدیره. 7 کمک به مستضعفین، ازجمله: اکرام و اطعام ایتام. مساکین، خانواده‌های بی سرپرست، معلولین، سالمندان وبیماران مستمند. 8 حمایت ازخانواد‌های بی سرپرست و کمک به خانواده‌های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه‌ای خوداشتغالی زنان سرپرست خانواده. 9 مساعدت معنوی ومادی برای کمک به خرید جهزیه و ملزومات ازداواج جوانان مستمند، با تصویب هیئت مدیره

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی