خيريه کار آفرينان طنين زينب کبري ع نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ساماندهی به مشاغل خانگی و کارگاهی برای زنان نیاز به کار جامعه در جهت رفع مشکلات2 ـ کار برای محرومان و نیازمندان به شغل در جامعه3 ـ کمک به کسترش اقتصاد کشور و تولید ملی4 ـ وام از بانک های دولتی و غیر دولتی جهت سرمایه برای خیریه5 ـ ایجاد کارگاهای نساجی6 ـ ایجاد مکانی امن برای زنان بد سرپرست7 ـ رفع مشکلات مالی و کمک به ایجاد اشتغال در محدوده استان8 ـ ایجاد فروشگاه محصولات خانگی خود خیریه 9 ـ برپای تاج گل10 ـ چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کتب مجوز از مراجع خاص باشد اقدام خواهد گردید. آموزش رایگان ازطرف خیریه برای بکارگیری افراد نیاز به کار درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی