خيريه کوثر بهشت نور

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آزادی و حمایت از خانواده زندانیان نسوان و بصورت موردی در جهت آزادی زندانیان مرد غیرعمد تعامل با مدیریتهای زندان و ستاد دیه و دادگستری برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در حمایت از جلوگیری آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد. طلاق. حاشیه نشینی) برنامه ریزی در جهت اشتغال افراد آسیب پذیر تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی برای جامعه هدف.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی