اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز محتاجان و مستمندان و تامین سرمایه مورد نیاز ایجاد اشتغال افراد نیازمند در قالب کمک های بلا عوض ، وام شرافتی یا مشارکت. انجام امورخیریه و عام المنفعه از قبیل ساخت و تعمیر مسکن و محل شغل برای افراد بی بضاعت با ضابطه ای که موسسه مشخص کرده است مساعدت و همکاری با سایر خیریه های معتبر و مراکز نیکوکاری . احداث، تعمیر و مساعدت به واحدهای ، فرهنگی ، علمی ، آموزشی، تحقیقاتی و مراکز درمانی با توجه به آیین نامه موسسه . اقدام به سایر امور خیر، به پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت دو سال

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
34 مشاهده
0 متقاضی