خیریه اجتماعی محبان چهارده معصوم (علیهم السلام) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به امور افراد و خانواده‌های بی بضاعت، روش اجرای هدف: تهیه بودجه لازم از خیرین و کمک به نیازمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی