خیریه امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

تحقيق درمورد تاريخچه تأسيس بيمارستان امين نشان مي دهد که اين بيمارستان بزرگ حدود هفتاد سال قبل توسط مرحوم دليل التجاربر ويرانه هاي قصر سنبلستان مربوط به روزگار ساسانيان و پادشاهي خسرو پرويز در منطقه اي جميليان مربوط به دوران سلجوقيان و قصر شکر پاره اصفهاني به نام سنبلستان پايه گذاري شد.

شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات حمایتی، رفاهی در راستای انجام امور درمانی و تامین تسهیلات مورد نیاز بیمارستان بویژه بیماران نیازمند و همراهان آنها در صورت ضرورت با همکاری واحد مددکاری، ریاست، مدیریت بیمارستان، ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات بمنظور افزایش کیفیت سطح خدمات درمانی، توسعه و ترویج فرهنگ تکریم بیماران در بین آحاد جامعه به ویژه جامعه پزشکی و پیراپزشکی براساس قوانین و دستورالعملها، پیگیری بهبود سرویس دهی اورژانش بیمارستان امین به بیماران با توجه بموقعیت حساس این اورژانس در سطح شهر و استان اصفهان به ویژه تکریم ارباب رجوع (بیمار و همراه بیمار)، حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح پزشک خانواده مناطق شهری و روستایی از طریق تدارک سطح سوم ارائه خدمات و ارتقا سلامت به ویژه آحاد مردم جامعه تحت پوشش بیمارستان امین.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
69 مشاهده
0 متقاضی