خیریه انصار المهدی (عجل الله فرجه) مسجد قبا شيخ طوسي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به امور خانواده های بی بضاعت محل و امور تحصیل و ازدواج ایشان و نیز ترویج امور فرهنگی و آبادانی مادی و معنوی مسجد قبا. ب ـ روش اجرای هدف: شناسایی و جذب خیرین محل و شهر و یکسو سازی ایشان برای نیل به اهداف بالا، شناسایی و ساماندهی خانواده های نیازمند، حضور فعال بیش از پیش مسجد قبا در امور خیریه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی