خیریه جامعه امدادگران امام صادق( علیه السلام )اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

در اين بيمارستان علاوه براحداث و راه اندازي زايشگاه و بخش بستري چندين ساختمان اداري نيزاز سوي کارخانه ي ريسباف احداث شد وبه نظارت اداره ي بلديه (شهرداري آن روز )در آمد که پس ازمدتي به سازمان بهداري واگذارگرديد. همزمان با احداث ساختمان اداري اين مرکز پزشکي ،مرکزي به نام نقاهت خانه با زيربناي حدود دو هزارمترمربع احداث شد وبه عنوان اولين ساختمان اين مرکزپزشکي بيماران معلول را تحت پوشش خود قرارداد برادران کتابي نيزکه ازافراد خير محسوب مي شدند. 

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی