خیریه حجت بن الحسن (عجل الله فرجه) فاطمی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات مبارزه با فقر و تلاش در جهت فقرزدایی و شناسایی محرومین واقعی و برنامه ریزی جهت رفع محرومیت کمک به خانواده‌های زندانیان کمک به زنان سرپرست خانوار حمایت از بچه‌های خیابانی و حمایت از کودکان آسیب دیده اجتماعی (بد سرپرست و بی سرپرست) تلاش جهت اشتغال زایی جوانان ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به بیماران معلول در راستای اهداف بهزیستی حمایت از بیماران سرطائی ب: روش اجرای اهداف: از طریق جمع آوری نذورات و صدقات هدایا و قفیات و قبول وصیت و اعانات و سایر فعالیتهای عمومی که درجهت تامین منابع مالی موسسه ضرورت دارد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی