خیریه حضرت ابوالفضل( علیه السلام) مارچین اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به امور خانواده های بی بضاعت محل و امور تحصیل و ازدواج ایشان و نیز ترویج امور فرهنگی و آبادانی مادی و معنوی مسجد قبا. ب ـ روش اجرای هدف: شناسایی و جذب خیرین محل و شهر و یکسو سازی ایشان برای نیل به اهداف بالا، شناسایی و ساماندهی خانواده های نیازمند،

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی