خیریه حضرت امام هادی (علیه السلام ) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام فعالیت های خیریه عام المنفعه در جهت توسعه مذهب حقه جعفری ع انجام فعالیتهای خیریه در جهت توسعه فرهنگ قرآنی کمک به افراد بی بضاعت و مستمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی