خیریه حضرت امیر( علیه السلام) مسجد الزهرای ملک شهر اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. کمک های عام المنفعه و رسیدگی و حل مشکلات مادی خانواده های بی بضاعت بر حسب توان خیریه، کمک جهت تهیه جهیزیه جوانان و تسهیل در امور ازدواج جوانان کم بضاعت، کمک جهت درمان و تهیه دارو به خانواده های بی بضاعت، افزایش سطح امور فرهنگی مذهبی خانواده ها تحت پوشش پس از کسب مجوزهای لازم.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی