خیریه حضرت حجت ابن الحسن (عجل الله فرجه) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 هدف این موسسه جلب منافع و تقسیم آن بین خود و اعضا نمی‌باشد و فقط کمک جهیزیه و گوشت و خواربار به خانواده‌های یتیم و بی‌بضاعت و فقیر و افرادی که دختران دم‌بخت دارند و استطاعت مالی ندارندکمک می‌نماید

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی