خیریه حضرت سلمان نصرآباد اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به محرومین و مستضعفین بر طبق دستورات الهی و اسلامی 2ـ رسیدگی به مستمندان و خانواده های آنها 3ـ رسیدگی به خانواده های بی سرپرست و یتیمان 4ـ امداد بیماران و درماندگان و سیل زدگان در حد امکانات موجود 5ـ دریافت کمکهای نقدی و جنسی بلا عوض از مردم و تحویل آن به خانواده‌های یاد شده فوق.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی