خیریه حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) کوثر قرآن اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 استفاده از منابع فرهنگی، کمک به ایتام و نیازمندان و برپایی مجالس فرهنگی، دینی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی