خیریه حضرت علی (علیه السلام) کمال آباد اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات کمک به ایتام و خانواده‌های مستمند، بیماران صعب العلاج، تهیه جهیزیه برای خانواده‌های مستمند. ب: روش اجرای هدف با توجه به اینکه در روستای کمال آباد جرقویه خانواده‌های مستمند و ایتام زیادی وجود دارند نیاز به یک موسسه خیریه از ضروریات است.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی