خیریه خاتم الانبیا (صل الله علیه و آله) گورتان اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جذب کمک‌های مردمی‌اعم از نقدی و غیرنقدی ـ شناسایی نیازمندان واقعی ـ توزیع کمک‌های رسیده بین نیازمندان واقعی شناسایی شده با برنامه ریزی لازم ـ همکاری در رفع مشکلات معیشتی اهالی به خصوص ازدواج جوانان ـ همکاری با دستگاه‌های دولتی ذیربط و موسسات امدادی کشور ـ مساعدت ویژه جهت حل مشکلات مالی بیماران.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
32 مشاهده
0 متقاضی