خیریه درمانی حضرت زینب مسجد النبی پاکوشک

ارسال شده 7 ماه قبل
اکنون درخواست کنید
 • مرجع صدور مجوز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • وضعیت فعالیت
  فعال اطلاعاتی در دسترس نیست
 • ارم موسسه
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ صدور مجوز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت اصلی
  کمک به افراد نیازمند در جهت بهداشت و درمان
 • سایر خدمات مرکز
  بهداشت و سلامت
 • محدوده فعالیت
  اصفهان
 • شماره ثبت سمن
  5232
 • شرح کلیه فعالیت ها
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت فعالیت ها و اهداف
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • نام مدیریت
  آقای وطنی
 • شناسه ملی
  14007108991
 • تاریخ تاسیس
  1396/07/13
 • تاریخ ثبت
  1396//07/13
 • شماره جواز
  اطلاعاتی در دسترس نیست

 • پل های ارتـــــباطی

 • آدرس
  اصفهان خیابان گلزار کوچه پاکوشک پلاک 187 طبقه اول
 • تلفن
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • وب سایت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • فکس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • کدپستی
  8154873134
 • پست الکترونیکی ( ایمیل)
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • موبایل
  اطلاعاتی در دسترس نیست

شرح موسسه