خیریه زهرای مرضیه ( سلام الله علیها ) ابوذر اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

اين بيمارستان هم اکنون با داشتن بخش هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي هرروزه پذيراي تعداد زيادي از بيماران از استان اصفهان و استانهاي مجاور مي باشد. 

شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به نیازمندان با اولویت شرق اصفهان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی